Gemeente Amsterdam

Doel:
2015: Voorafgaand aan de opening van de nieuwe stadsloketten volgen medewerkers en teamleiders een opleidingsprogramma. Deze programma’s bieden de basis om te starten in de nieuwe stadsloketten en om te kunnen werken volgens de nieuwe werkwijze. Omdat leren en ontwikkelen een continu proces is zal ook na de start van de nieuw stadsloketten hier continu aandacht voor zijn. Doelstelling is dat alle medewerkers voorbereid aan de slag kunnen op een stadsloket en dat er voldoende ervaring is opgedaan om de bezoekers van dienst te zijn in de nieuwe stadsloketten.

Werkzaamheden:
begeleiden verandertraject Stadsloketten via diverse trainingstrajecten. Onderdelen vanuit deze trainingen:

  • Dienstverleningsconcept gemeente Amsterdam
  • Communicatieve vaardigheden; klantgerichte gespreksvaardigheden/omgaan met emoties
  • Begeleiden rollenspel met acteurs
  • Hostmanship

Ook zijn er meerdere trainers via KG-Trainingen gedetacheerd geweest bij gem. Amsterdam