Onderwijs: Medezeggenschapsraad

Aan school is een door de ouders gekozen medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad verbonden. Ouders kunnen bij leden van deze raden terecht met vragen en opmerkingen. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en geeft advies en/of instemming m.b.t. voorgenomen besluiten van de school. De MR bestaat uit vier ouders en vier teamleden.

Gedurende enkele jaren heb ik op de basisschool van onze zoon deel uit gemaakt van de Medezeggenschapsraad.